Funktionshinderområdet!

September har varit magisk. Om man ska klaga på något är det att det har varit en pina att stå inne och skriva. Okej, sitta ibland, men mest står jag. Vilken värme, vilka färger och vilken oerhörd avslutning på sommaren.

Nu är hösten här ändå, och det är fint på sitt vis. Alldeles i slutet av september hade jag den äran att delta på forskningsdagar i Uppsala. Det nationella nätverket för handikappforskning (http://www.snhf.se) anordnade två dagar med föreläsningar och möjligheter för både doktorandet och disputerade att lägga fram texter. Jag borde vara van men det engagemang jag jämt upplever präglar möten och aktiviteter inom funktionshinderområdet är fantastiskt. På fullt allvar tror jag det räddar livet på mig ibland, i alla fall tron på människan. Intressanta föreläsningar, och en otroligt givande, och rolig!, feedback-stund kring min text, och förstås lärorikt att själv kommentera och ta del av andras texter är känslan under och efter konferensen. Plus ett allmänt fint och trevligt upplägg. Mycket givande, och förtröstansfullt.

Annars stissar jag som en tok för att hinna med det jag ska, förstå det jag ska (vetenskapsteori för stunden) och kopplar av emmelanåt med hästar, hundar och goa människor. Städa, tvätta och andra måsten görs med vänsterhanden, i farten, och det får vara så. Enstaka kontakter med uppdragsgivare i den egna verksamheten och långt-bort-planer på ny bok, men för tillfället får forskarutibildning och små uppdrag på tjänsten i Södertälje kommun ta plats.  Tack alla som ger, kräver att man utvecklas och lär. Och även om det mörknar lite tidigare, ha en fortsatt fin höst!

 

Susanne Larsson

Tyck och tänk om arbetet inom LSS-området

 

Stöd, service, omsorg, funktionshinderområdet – kärt barn har många namn. För många av oss som verkar inom området upplever jag verkligen att det är kärt. Det finns en yrkesstolthet även om den behöver undersökas och ökas, många ser på personer med funktionsnedsättning och deras rätt att finnas bland oss alla, på lika villkor, som något självklart. När jag skrev min magisteruppsats inom vårdpedagogiken lärde jag mig att begreppet omsorg på sätt och vis innehåller ideologiska inslag som handlar om allas rätt och om att vilja någon annan väl. Inom Empowerment som grund för utförandet finns tankar om att känna och visa lojalitet med grupper i behov av stöd. LSS uppmanar till absolut respekt för brukarens självbestämmande och integritet. Det där kan vi tala mer om inom området, men det behöver också ges förutsättningar för att kunna bli något mer än tjusiga ord och intentioner.

Nu går jag forskarutbildning på Ersta Sköndal, jag har en kommundoktorandtjänst i Södertälje Kommun som valt att satsa på en ökad koppling mellan teori och praktik och utöver min egen glädje över att få vara med om detta tror och hoppas jag att det kommer att komma verksamheterna till gagn. Brukarinflytandet står i fokus och vi är nog många som vet, precis som forskningen pekar på, att det kan förbättras. Jag har enstaka uppdrag i min egen verksamhet och böckerna jag har skrivit för området, vilket alltihop till stor del handlar om att skapa goda villkor för den som har och använder LSS-insats, även om personalperspektivet också tas och alltid understryks som viktigt. Om allt detta kommer jag att skriva här ibland, tyck och tänk gärna, så fyller vi på varandra.

Susanne