Tyck och tänk om arbetet inom LSS-området

2016-08-17

 

Stöd, service, omsorg, funktionshinderområdet – kärt barn har många namn. För många av oss som verkar inom området upplever jag verkligen att det är kärt. Det finns en yrkesstolthet även om den behöver undersökas och ökas, många ser på personer med funktionsnedsättning och deras rätt att finnas bland oss alla, på lika villkor, som något självklart. När jag skrev min magisteruppsats inom vårdpedagogiken lärde jag mig att begreppet omsorg på sätt och vis innehåller ideologiska inslag som handlar om allas rätt och om att vilja någon annan väl. Inom Empowerment som grund för utförandet finns tankar om att känna och visa lojalitet med grupper i behov av stöd. LSS uppmanar till absolut respekt för brukarens självbestämmande och integritet. Det där kan vi tala mer om inom området, men det behöver också ges förutsättningar för att kunna bli något mer än tjusiga ord och intentioner.

Nu går jag forskarutbildning på Ersta Sköndal, jag har en kommundoktorandtjänst i Södertälje Kommun som valt att satsa på en ökad koppling mellan teori och praktik och utöver min egen glädje över att få vara med om detta tror och hoppas jag att det kommer att komma verksamheterna till gagn. Brukarinflytandet står i fokus och vi är nog många som vet, precis som forskningen pekar på, att det kan förbättras. Jag har enstaka uppdrag i min egen verksamhet och böckerna jag har skrivit för området, vilket alltihop till stor del handlar om att skapa goda villkor för den som har och använder LSS-insats, även om personalperspektivet också tas och alltid understryks som viktigt. Om allt detta kommer jag att skriva här ibland, tyck och tänk gärna, så fyller vi på varandra.

Susanne

Antal kommentarer: 1

2016-08-23 21:49:25 - Michael

:) Spännande det här ska följas.
Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden