Recensioner och referenser

 
Hallstahammar satsar och som nedan refererar områdeschef!

 

Hallstahammar gör en utbildningssatsning för utveckling av LSS-verksamheten med fokus på ökad brukarmedverkan och kontakten med anhöriga. I uppdraget ingår att sätta fokus på uppdrag, yrkesroll, lagrummet med dess intentioner och brukarens chans att ta del och påverka samt den viktiga samverkan med anhöriga. Susanne Larsson och Lasse Nohrstedt har hållit kurs under heldagar för medarbetare, samt en träff för anhöriga. Susanne Larsson fortsätter vidare med tvärgruppsträffar vid sammanlagt fem tillfällen för varje grupp då fördjupning och reflektion kan ske som gör kunskapen till kompetens. 

Ett allmänt intryck är att medarbetare känner sig sedda, förstådda samt utmanade i att utvecklas i sitt yrke. Synen på brukaren som självbestämmande har blivit stärkt och verktyg för att leva upp till intentionerna om delaktighet och inflytande håller på att bli till. Anhöriga beskriver hur de uppskattat att få ta del av utbildningssatsningen samt att få också sitt perspektiv synat och bekräftat.  

 

Hallstahammars Kommun  2016-01-27

 

Marie Lindblom

Områdeschef inom LSS

                                                                                        

 

 
 
Surahammar bjöd all personal plus närstående på reflektion kring samverkan i mars 2014

Så här sa några under i utvärderingen som vi fått ta del av:

"Det var en jättebra föreläsning som gav många tankar. Föreläsningen gick fort för att det var intressant samt att dom som pratade var duktiga. Det var lätt att lyssna."

"Bra föreläsare med bra kompetens. En heldag med fler diskussioner och mer info om böckerna. "Äkta omsorg enligt LSS" är en bok att ta tillvara på inom omsorgen."

 

Arboga satte fokus på samverkan mellan anhöriga och personal under hösten 2013

Susanne är engagerad och kunnig samt att hon på ett naturligt sätt beskriver både personalens och anhörigas perspektiv på olika dilemman som ofta uppstår i LSS-verksamhet. Många Aha-upplevelser, bekräftelser och värdefulla tankeställare väcktes hos personalen. Utvärderingen från anhöriga visar att 97 % upplevde föreläsningen som både intressant och aktuell. Helhetsintrycket av föreläsningen är mycket bra! 

Cecilia RingMoberg, områdeschef LSS i Arboga

 

Äkta omsorg. Bemötande enligt LSS.

"Anna har en utvecklingsstörning och ger personalen och mamman stora problem med sitt beteende. Världens bästa Anna handlar om hur pesoanlen får handledning, lyckas förändra sina attityder och ge bättre stöd så att Anna trivs och får mer sysselsättning. Personalen får kunskap och lär sit att ha Anna i fokus. Det är en handfst vägledning i hur personal kan arbeta utifrån lagen om LSS. Författaren Susanne Larsson har uppenbarligen stor erfarenhet av att handleda persoanl och arbeta med personer med funktonsnedsättning. Boken är säkert användbar för flera personalgrupper och lätt att ta till sig; personlig, lagom uttömmande och med ett tydligt språk. Frågor och funderingar finns som en grupp kan diskutera och dessutom ingår bra referenser för dem som vill fördjupa sig. Det finns många olika böcker om funktionsnedsättningar men den här av ovanligt praktisk och förankrad i verkligheten, vilket gör att många kommer att känna igen Anna och hennes problem".

Kitte Arvidsson


Ring chefen. Om ledarskap inom omsorgen 

"Efter att ha läst väldigt mycket ledarskapslitteratur, så började jag
läsa boken Ring chefen av Susanne Larsson, där hittade jag precis vad
jag  efterfrågat, så relevant, och just den problematik man träffar på
som chef inom vård och omsorgsverksamhet.
Boken är lätt att läsa, beskriver verkligheten adekvat med många bra
exempel. Kan varmt rekommendera denna bok".

Marianne Andersson, Verksamhetschef Vård och omsorg, Järfälla kommun

 

"Under 2009 genomför Landskrona stad ett kompetensutvecklingsprogram för medarbetarna i handikappomsorgen. Vi har anlitat Susanne Larsson som utbildare i pedagogiskt förhållningssätt. Susanne har vid fyrat tillfällen hållit samma endagarsutbildning om hur man kan skapa ett tydligt och meningsfullt innehåll i de olika verksamheterna.  Tillsammans med Susanne har deltagarna diskuterat uppdraget-yrkesrollen, struktur i verksamheten, funktionshindrets innebörd och pedagogiska konsekvenser.  Kortare "föreläsningar" har varvats med grupparbeten vilket varit mycket uppskattat."

Utdrag från intyg skrivet av Ann-Mari Frödin, utvecklare.

 

”Susanne Larsson har varit engagerad i den miljöterapeutiska utbildningen på Skillebyholm i Järna sedan starten ht.-05. Vi i Spira Utbildningar är mycket nöjda med Susannes insats och vi hppas att Susanne vill fortsätta samarbetet med oss”.

Utdrag från intyg skrivet av Anders Rosenberg, kursansvarig.


 

   ”Susanne Larsson har under 6 terminer haft uppdraget att handleda Hallunda Dagliga Verksamhets 20-25 arbetshandledare. Susanne har med sin breda kompetens men också med sitt speciella kunnande inom området utvecklingsstörning/autism varit en viktig del i arbetshandledarnas förändrade syn på sin yrkesroll”.

Utdrag från intyg skrivet av Inger Erikson, enhetschef Hallunda DV.

 

 ”Lindskolan är en särskola för barn och ungdomar med autism och autismliknanden tillstånd. Skolan sträcker sig från förskola upp till åk 10. Sedan 2000 har vi samarbete med Susanne Larsson. Vi har kontinuerlig handledning med pedagogisk inriktning och med plats för psykosociala frågor”.
Utdrag från referensbrev skrivet av Ann Johansson, speciallärare.