Bokgalleri

Mina böcker ges ut av Bokförlaget Komlitt AB och kan beställas via deras hemsida: www.komlitt.se

Samverkan

Anhöriga och personal i LSS-verksamhet

Omsorg & Lean

Tydliga målbilder och ständiga förbättringar

Nya Handledningsboken

i stöd och omsorg.

Lex Sarah
i praktiken.

- Rutiner och förhållningssätt

Förståelse ger bra möten.

Ledarskap i stöd och omsorg.

Äkta omsorg
enligt LSS

bemötande i praktiken

Jag kan själv

Nyttan av pedagogisk omsorg.

Kommunlitteratur - för arbetsledare, chefer och utbildare.