Handledning i grupp

 

 Hallunda daglig verksamhet, en verksamhet det lyser om

 

Handledning är en fantastisk chans att samordna och effektivsera verksamheten. Jag arbetar utifrån era behov med betoning på avlastning och utveckling, pedagogiskt och/eller psykosocialt perspektiv samt värdegrund, utveckling och arbetsglädje. Målet är kvalitetssäkrade verksamheter, kompetenta och välmående chefs- eller arbetsgrupper och en omsorg grundad på LSS intentioner om jämlikhet, delaktighet och inflytande.